Stahl-Innovationspreis 2018

category Stahl im Bauwesen, 1st prize: Metro Station Elbbrücken, Hamburg, Germany